Robertsfors skoterklubb är en ideell förening som är beroende av medlemsavgifter för att fungera, all sladdning av ledsystemet finansieras av medlemmarna samt med ett mindre kommunalt bidrag. Lokalavdelningar ansvarar för drift och underhåll av ca 28 mil skoterleder. Det är därför extra viktigt att alla som kör skoter på våra leder betalar medlemsavgiften. Avgiften är för säsongen 2014/2015 är:

Enskild medlem                 250 kr
Ungdom (upp till 18år):   100 kr

Stödme
dlem:                  50
kr (Detta vänder sig till personer som använder skoterlederna till annat än att köra skoter samt för er som vill stödja klubben)

Avgiften betalas in via bankgironummer 5675-6976 glöm inte att ange namn och adress samt gärna e-postadress så att vi kan nå er med information. Du kan även gå in direkt på Johansson Maskin i Sikeå och lösa ditt medlemskap. Då får du ditt medlemskort direkt i handen och slipper vänta på postgången.

De allmänna skoterlederna har Robertsfors kommun som huvudman och är på ca. 28 mil . Upprustning av dessa sker i samarbete med skoterklubben och innebär bla. breddning av lederna till ca. 3 meter, röjning till ca.5 meter, byggande av fler broar samt skyltning och märkning.

Det är fortsättningsvis av stor betydelse att så många som möjligt blir medlem i skoterklubben, eftersom största delen av medlemsavgiften går till underhåll av skoterlederna.

Som medlem i RSK har du bland annat följande förmåner:

10% rabatt på reservdelar och tillbehör till skoter på Johansson Maskin i Sikeå
 

Ja, jag vill bli medlem                              Nej, ingenting för mig

Nu kan alla som vill stödja Robertsfors Skoterklubb göra det via SMS!

Nu kan du med ett enkelt SMS skänka ett frivilligt ledbidrag till underhållet av lederna i Robertsfors Skoterklubb. För att skicka en bidrag, gör så här:

1. Skriv ett SMS med något av följande som meddelande (Anger den summa du vill ge i bidrag): 
     RSK 25
     RSK 50
     RSK 100
     RSK 150
     RSK 200

2. Skicka SMS:et till telefonnummer 72550

3. Du kommer inom kort att få ett svarsmedelande som bevis på att du har betalat

Ett exempel: Skicka ett SMS till 72550 med texten "RSK 50", Du skänker då 50 kr till skoterklubben. Kostnad för dig blir då 50kr + ev. sms avgift.

Fungerar endast med Svenska mobiltelefoner


Så är du inte redan medlem bli det!!!